Kiosk Board


การดำเนินธุรกิจ Advancekiosk

ในปัจจุบันนี้มีเครื่องอัตโนมัติต่างๆมากมาย เช่น ตู้เติมเงินมือถือ เครื่องชำระบิล ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การดำเนินธุรกิจเครื่องอัตโนมัติ จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ แต่เครื่องอัตโนมัตินั้น มีทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมากขึ้น ดังนั้น เราจึงมีระบบ Advancekiosk เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อเครื่องอัตโนมัติกับเครือข่ายที่ทำหน้าเป็นทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต สามารถบริหารจัดการจากเว็บไซต์ การสั่งงานเครื่องจากเว็บไซต์ หรือการตรวจสอบรายการต่างๆได้แบบ Realtime มีการบริการกระเป๋าเงินจะเป็นระบบส่วนกลาง พร้อมมีทีมงานช่วยหลือและแก้ไขปัญหา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้า การช่วยเหลือสังคม และจะเป็นจุดเชื่อมต่อให้กับเครื่องสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกประเภท

 


© 2017 Advance Web Service Public Co., Ltd., Allrights Reserved.
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 12/5 ซอยรามคำแหง 166 แยก 4 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร: 02-0263204 ฝ่ายขายโทร: 02-0263204 FAX: 02-9786891 E-MAIL: [email protected]